Klachten regeling

In het geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken om te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.
Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk met u besproken en gekeken naar oplossingen.
Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van beroepsvereniging VBAG namelijk klachtenfunctionaris Quasir. bemiddeling@quasir.nl t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling
Hiermee voldoet de Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Klanktherapie aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Wanneer u een klacht indient via de beroepsvereniging VBAG of de koepelorganisatie RBCZ, informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

Aangesloten bij de VBAG (vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze).
https://www.vbag.nl

RBCZ Ingeschreven in het RBCZ-Register als Registertherapeut (Register Beroepsbeoefenaren Zorg) https://www.rbcz.nu

Quasir Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen.
http://www.quasir.nl

Reacties zijn gesloten.