Regressietherapie ( Integratieve psychotherapie )

Regressie is gericht op het ondersteunen van volwassenen met problemen en klachten van sociale, emotionele, psychosomatische en relationele aard. D.m.v. regressie kunnen wij teruggaan naar het moment waarop de klacht is ontstaan. Vaak is dit in de jeugd. Regressie betekent dat u teruggaat naar het verleden om te kijken waar het probleem is ontstaan.


U lost innerlijke conflicten op zodat u meer in uw kracht komt te staan.

U ervaart meer vreugde door het contact met uw ‘innerlijk kind’ te herstellen.


Ervaringen/Emoties die wij in de loop van ons leven opdoen worden in ons  lichaam opgeslagen en blijven daar zitten totdat wij weer contact maken met de emotie die daarmee is verbonden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.